13η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.(Ορθή Επανάληψη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 13η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 9 Μαΐου, και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 9/05/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11246/4-5-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2018, και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Συζήτηση επί του Νομοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», που αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και λήψη απόφασης επί του σχετικού Ψηφίσματος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 3ο : Συμμετοχή του Δήμου Ασπροπύργου στη 2η Συνάντηση Εργασίας των Αδελφοποιημένων Δήμων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, και το Επιχειρηματικό Φόρουμ, με συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και του Επιμελητηρίου της Περιφέρειας Πράχοβα, της Ρουμανίας.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 4ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας ''ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ'' και έγκριση Σχεδίου Σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 401/ΟΙΚ.ΥΠ./3-5-2018 εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού, Μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για τον κο Παύλο Παντελιά, του Πέτρου, και επαναβεβαίωση της διαφοράς.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης, με ίδια μέσα, του Υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου», με κωδικό ΟΠΣ 5002594, στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4150/14-12-2016 Απόφαση Ένταξης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 7ο : Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 9ο : Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη διαπλάτυνση των οδών: 1) Φυλής και 2)Γκορυτσάς, σε εκτός σχεδίου τμήματά τους.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 10ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ-0582 οικογενειακού τάφου στην ΤΕΠΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, του Ευσταθίου και της Μαρίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 11ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Δ-0474-1 οικογενειακού τάφου στον ΘΑΜΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, του Κωνσταντίνου και της Ελένης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 12ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 13ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου