4η/ 2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 10-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 10/05/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 824 / 07 – 05 - 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 6.500,00€ υπό Κ.Α.: 15.6262.002 με περιγραφή:
Δαπάνη ηλεκτρολογικών εργασιών για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 805/04-05-2018 ).

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 4.800,00€ υπό Κ.Α.: 15.6471.007 με περιγραφή:
Ηχητική & Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
με βαθμό Α΄ ,με αριθμό πρωτοκόλλου 805/04-05-2018 & εισήγηση
της τμηματάρχου Επιμόρφωσης κας Παναγιωτοπούλου Σπυριδούλας,
κλάδου ΠΕ – Χοροδιδασκάλων, με βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 3ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 200,00€ υπό Κ.Α.: 10.6613.005 με περιγραφή:
Προμήθεια τυπογραφικών ειδών για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
με βαθμό Α΄ ,με αριθμό πρωτοκόλλου 805/04-05-2018 & εισήγηση
της τμηματάρχου Επιμόρφωσης κας Παναγιωτοπούλου Σπυριδούλας,
κλάδου ΠΕ – Χοροδιδασκάλων, με βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 1.300,00€ υπό Κ.Α.: 15.6474.002 με περιγραφή:
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
με βαθμό Α΄ ,με αριθμό πρωτοκόλλου 805/04-05-2018 & εισήγηση
της τμηματάρχου Επιμόρφωσης κας Παναγιωτοπούλου Σπυριδούλας,
κλάδου ΠΕ – Χοροδιδασκάλων, με βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 5ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 350,00€ υπό Κ.Α.: 15.6265.001 με περιγραφή:
Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
με βαθμό Α΄ ,με αριθμό πρωτοκόλλου 805/04-05-2018 & εισήγηση
της τμηματάρχου Επιμόρφωσης κας Παναγιωτοπούλου Σπυριδούλας,
κλάδου ΠΕ – Χοροδιδασκάλων, με βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 6ο: «Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Πεχλιβανίδη Σούλα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
2. Τσίγκος Ισίδωρος
3. Κωνσταντινίδης Αβραάμ
4. Μαυρίδη Σοφία
5. Παπαδόπουλος Δημήτριος
6. Ηλίας Ιωάννης
7. Γκολέμης Κωνσταντίνος
8. Πηλιχού Γεωργία
9. Γαβαθάς Αθανασίος
10. Σαμπάνης Παναγιώτης
11. Ηλίας Κωνσταντίνος
12. Κουμπάρδα Αγγελική
13. Ρηγάτου Μαρία
14. Παπαϊωάννου Βασιλική ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου