14η /2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 14η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τρίτη 15 Μαΐου, και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 15/05/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11744/10-5-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 5/2ης Συνεδρ./2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο: «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, Κυριακάτικων Αγορών, Χριστουγέννων και Πασχαλινών Αγορών, και λοιπών οργανωμένων Αγορών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 34/26-04-2018 εισήγηση του Γρ. Αδειοδοτήσεων».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 2ο : Έγκριση για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στην Πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για α) Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 207.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών, των Δήμων της Χώρας» και β) Την κάλυψη με ίδιους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της όποιας οικονομικής διαφοράς προκύψει, πλέον των 207.000,00€, με τα οποία ο Δήμος χρηματοδοτείται.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για α) Την αποδοχή χρηματοδότησης σχετικά με υποβολή πρότασης του Δήμου Ασπροπύργου, με τίτλο: «Αναβάθμιση Ανακατασκευή Κοινόχρηστών Χώρων με την Προμήθεια εγκατάσταση παιδικών χαρών» στο πλαίσιο του Άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Πράσινου Ταμείου,
β) Την κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της όποιας οικονομικής διαφοράς προκύψει πλέον του χρηματοδοτούμενου ποσού με το οποίο ο Δήμος χρηματοδοτείται,
γ) Την έγκριση της υπ' αριθμ. 52/2018 μελέτης με τίτλο: «Αναβάθμιση Ανακατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων με την Προμήθεια Εγκατάσταση Παιδικών Χαρών», με ποσό 289.998,80 €.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για α) Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 176.500,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο πρόσκλησης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και
β) Την κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της όποιας οικονομικής διαφοράς προκύψει πλέον των 176.500,00 € με τα οποία ο Δήμος χρηματοδοτείται.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης και διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», με Κ.Α. 30.7333.032, και ποσό 1.020.000,00€, με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 7ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017-2018».

Εισηγητής: Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 8ο : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, με σκοπό να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – 6ο Τμήμα Μονομελές- για την προσφυγή που άσκησε η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. κατά του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, και Δημοτικού Φόρου, για τον κ. Αϊβαλιώτη Χαράλαμπο, του Στυλιανού, και επαναβεβαίωση στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, και Δημοτικού Φόρου της ΔΕΗ Α.Ε., για τον κ. Βρεττό Χαράλαμπο, του Γεωργίου, και επαναβεβαίωση στην εταιρεία Δ. ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/ΟΙΚ.ΥΠ./11-5-2018, εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 13ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου