16η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Μαΐου, και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 30/05/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13.099/24-5-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας «Μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας (μη επικίνδυνων) μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)», της εταιρείας «ALPHA GREEN ABEE», στη θέση Μηλιαδίστα του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, κα Ελένη Βερούτη.

Θέμα 2ο : Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2018, και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας για τη διάνοιξη της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου, μεταξύ των Ο.Τ. 35 και 44, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 450/Ο.Υ./14-5-2018 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 405Χ/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αποζημίωσης ιδιοκτησίας ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ, στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για α) την έγκριση κατανομής της 2ης δόσης από τους Κ.Α.Π. έτους 2018, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, και β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης γι' αυτή.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για την εταιρεία «ΚΑΠΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ KLV. M. ΙΚΕ» και επαναβεβαίωση βάσει της από 2/11/2017 έκθεσης ελέγχου του Τμήματος Ελέγχου και Αυτοψιών, του Δήμου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Επιστροφή ποσού 140,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο :
Έγκριση για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Ασπροπύργου, «Διακοπές στο Σχολείο», με την υποστήριξη των ΕΛ.ΠΕ.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 10ο : Συγκρότηση Α' βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων για το έτος 2018 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 11ο : Συγκρότηση Β' βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών Επιχειρήσεων για το έτος 2018 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 12ο : Έγκριση νέας πρότασης της μελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ.Θεμιστοκλής Τσίγκος.

Θέμα 13ο : Έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο με τίτλο: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», σύμφωνα με την σχετική αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 14ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 15ο : Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής ή οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 16ο : Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 17ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Δ-0081 τάφου στον Ευάγγελο Μανδρίτσα, του Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 18ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ-0607 τάφου στην Θεοφίλοβα Αθηνά του Γεωργίου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 19ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 20ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου