5η Συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 21-06-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 21/06/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1014/18-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 20.000,00€ υπό Κ.Α.: 10.6142.002 με περιγραφή:
Δαπάνη εφαρμογής διπλογραφικής μεθόδου λογιστικής
για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 1013/15-06-2018 ).

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 3.000,00€ υπό Κ.Α.: 15.6471.015 με περιγραφή:
Λοιπές δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 1013/15-06-2018 ).

ΘΕΜΑ 3ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 1.000,00€ υπό Κ.Α.: 10.6451.002 με περιγραφή:
Συνδρομή προγράμματος βιβλιοθήκης για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 1013/15-06-2018 ).

ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης
πίστωσης ποσού 1.000,00€ υπό Κ.Α.: 00.6073.001 με περιγραφή:
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για το οικονομικό έτος 2018.

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Αργυρώς Δημ. Σωτηροπούλου, κλάδου ΠΕ10 - Καθηγητών,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 1013/15-06-2018 ).

ΘΕΜΑ : 5ο « Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας της εταιρείας
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ,ποσού 1.000,00€ για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις ΘΡΙΑΣΙΑ 2017 ».

( Σχ. εισήγηση της Τμηματάρχου Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης
με αριθμ. πρωτ. 684/19-04-2018 )

ΘΕΜΑ 6ο: «Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου