7η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 19-07-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 19/07/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1183/16-07-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο : « Λήψη απόφασης για την έγκριση του Απολογισμού
οικονομικού έτους 2017».

( Σχ. εισήγηση με αριθμό πρωτ.904/17-05-2018 της τμηματάρχου
Διοικητικού – Οικονομικού κας Σωτηροπούλου Αργυρώς του Δημητρίου,
κλάδου ΠΕ10 / Καθηγητών, βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 2ο : « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και
την ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 15.6443.004 με περιγραφή:
Έξοδα εκδηλώσεων της Αγ. Παρασκευής, ποσού 51.200,00€ €
για το οικονομικό έτος 2018 ».

( Σχ. πρωτογενές αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου 1184/16-07-2018 της τμηματάρχου
Διοικητικού – Οικονομικού κας Σωτηροπούλου Αργυρώς του Δημητρίου,
κλάδου ΠΕ10 / Καθηγητών, βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 3ο : « Λήψη απόφασης για την απόδοση Α΄ Παγίας Προκαταβολής
για το οικονομικό έτος 2018 ».

( Σχ. Επιστολές του Νομικού Προσώπου αριθμ. πρωτ. 1172/13-07-2018 & του τμήματος
της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου αριθμ.πρωτ.1181/16-07-2018, για τον έλεγχο
νομιμότητας της Α΄ Παγίας Προκαταβολής ).

ΘΕΜΑ 4ο : « Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου στην υπόθεση της κατάταξης
στην ειδική κατηγορία του αρχιμουσικού του τακτικού υπαλλήλου
Μακρυνώρη Αθανάσιου του Κωνσταντίνου κλάδου ΤΕ – Μουσικού με
βαθμό Α΄, με ειδικότητα μουσικού ενοργάνωσης πνευστών οργάνων
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4483/2017 ».

( Σχ. αίτηση του υπαλλήλου με αριθμό πρωτοκόλλου 685/19-04-2018 & απάντηση της
Αποκεντρωμένης με αριθμό πρωτοκόλλου 33757/12285/21-06-2018 ).

ΘΕΜΑ 5ο : « Αιτήσεις - έγγραφα ».

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου