27η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίουα

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 27η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 26/9/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22328/21-9-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2018, και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας», του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 103/2018 απόφαση του Δ.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την εξ' ολοκλήρου παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Ασπροπύργου, από τον Δήμο Ασπροπύργου στον «Οργανισμό Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 104/2018 απόφαση του Δ.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.

Θέμα 4ο : Αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία ''ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ'' για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης, της προσφυγής της «Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.» κατά του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία ''ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ'' για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης, της προσφυγής της «Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε.» κατά του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Έγκριση του πρακτικού, του 5ου θέματος/1ης συνεδρίασης 2018, της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, του Δήμου, αναφορικά με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. BUDO ELTON, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε σαράντα μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 444/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέμα 9ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε σαράντα πέντε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 443/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την έναρξη του Σχολείου Εκμάθησης Ρουμανικής Γλώσσας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνορουμανικής Φιλίας, Ασπρόπυργου, «Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη», και της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 11ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 12ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

 

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου