32η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 32η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 24/10/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 25422/19-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθ. 404/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2018 απόφαση του Δ.Σ. αυτού».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Κ.Δ.Α., κ. Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 2ο : Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθ. 405/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.

Θέμα 3ο : Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την ιδιοκτησία της κ. Μαρίας Ρόδη, του Κωνσταντίνου, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ- Π.Ε. 7, βάσει του Ν. 4315/14.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 782/ΟΙΚ.ΥΠ./18-10-2018 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Διαγραφή του Χ.Κ. 1034/2018 επ' ονόματι Πιστοπούλου Όλγας και επαναβεβαίωση στον υιό της Πιστόπουλο Θεόδωρο για τον υπ' αριθ. Ζ-0058 οικογενειακό τάφο.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού έτους 2017 & επαναβεβαίωση της διαφοράς στον κ. Θεόδωρο Νανόπουλο.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 9ο : Έκφραση γνώμης, σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων, που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.) από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 11ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε δέκα μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 477/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέμα 12ο : Παραχώρηση του υπ' αριθ. Θ-0271 οικογενειακού τάφου στην κ. ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗ, του Χριστόφορου και της Βικτωρίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέμα 13ο : Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ' αριθ. Α 0388 οικογενειακού τάφου από τους νόμιμους κληρονόμους του Σινδόπουλου Παναγιώτη, του Γεωργίου (Γεώργιο Σινδόπουλο, Όλγα Λομπάνκινα, Ειρήνη Χαλίδη και Κυριακή Ορφανίδη) στον Αλέξανδρο Τομπουλίδη, του Γεωργίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 14ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 15ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου