11η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 02-11-2018
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 02/11/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1841/31-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών »
( Σχετική εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1839/31-10-2018 της τμηματάρχου
Διοικητικού – Οικονομικού κας Σωτηροπούλου Αργυρώς του Δημητρίου,
κλάδου ΠΕ10 / Καθηγητών με βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης πολιτισμικού χαρακτήρα με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4555/2018».
( Σχετική εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1840/31.10.2018 της υπεύθυνης Γραφείου Ορχηστρών και Δημοτικού Ποντιακού Θεάτρου του Τμήματος Πολιτιστικών κας Μπουραντά Ελπινίκης, κλάδου ΤΕ-Μουσικών με βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ : 3ο «Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση σε Σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου βάσει της απόφασης 468/10-10-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ : 4ο «Αιτήσεις - έγγραφα».

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Πεχλιβανίδη Σούλα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
2. Τσίγκος Ισίδωρος
3. Κωνσταντινίδης Αβραάμ
4. Μαυρίδη Σοφία
5. Παπαδόπουλος Δημήτριος
6. Ηλίας Ιωάννης
7. Γκολέμης Κωνσταντίνος
8. Πηλιχού Γεωργία
9. Γαβαθάς Αθανασίος
10. Σαμπάνης Παναγιώτης
11. Καραγιάννης Ιωάννης
12. Κουμπάρδα Αγγελική
13. Ρηγάτου Μαρία
14. Παπαϊωάννου Βασιλική ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
3. Αντιδήμαρχο του Ν.Π.Δ.Δ.
4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Διεύθυνση Νομικού Προσώπου.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου