12η Συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 12-11-2018
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 12/11/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1883/07-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης που αφορά τη
σύμβαση πολιτισμικού χαρακτήρα εκτιμώμενης αξίας με Φ.Π.Α. 24% 395.553,82 € υπό Κ.Α. 15.6471.019 με περιγραφή: «Έξοδα σύμβασης παροχής υπηρεσιών πολιτισμικού χαρακτήρα».

Σχετική εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1881/07.11.2018 της τμηματάρχου
Διοικητικού – Οικονομικού κας Σωτηροπούλου Αργυρώς, κλάδου ΠΕ10 / Καθηγητών
με βαθμό Α΄

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης πολιτισμικού χαρακτήρα εκτιμώμενης αξίας με Φ.Π.Α. 24% 395.553,82 € υπό Κ.Α. 15.6471.019 με περιγραφή: «Έξοδα σύμβασης παροχής υπηρεσιών πολιτισμικού χαρακτήρα» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4555/2018.

Σχετικά: Υπ' αριθ. 22/2018 μελέτη, διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 1882/07-11-2018

ΘΕΜΑ : 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης – παρουσίασης του διαδραστικού παραμυθιού «Η Φτερωτή Ποδηλατούλα» της Λίας Λάππα στο Πνευματικό Κέντρο.

Σχετική εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1865/05.11.2018 της τμηματάρχου
Πολιτιστικών κας Καρλαύτη Αικατερίνης κλάδου ΠΕ2 / Εφόρων Βιβλιοθήκης
με βαθμό Α΄

ΘΕΜΑ : 4ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της Αίθουσας Εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνευματικού Κέντρου στην Υποδιεύθυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής, με σκοπό τη διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων»

ΘΕΜΑ : 5ο «Αιτήσεις - έγγραφα».

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Πεχλιβανίδη Σούλα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
2. Τσίγκος Ισίδωρος
3. Κωνσταντινίδης Αβραάμ
4. Μαυρίδη Σοφία
5. Παπαδόπουλος Δημήτριος
6. Ηλίας Ιωάννης
7. Γκολέμης Κωνσταντίνος
8. Πηλιχού Γεωργία
9. Γαβαθάς Αθανασίος
10. Σαμπάνης Παναγιώτης
11. Καραγιάννης Ιωάννης
12. Κουμπάρδα Αγγελική
13. Ρηγάτου Μαρία
14. Παπαϊωάννου Βασιλική ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
3. Αντιδήμαρχο του Ν.Π.Δ.Δ.
4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Διεύθυνση Νομικού Προσώπου.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου