7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 2018 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(Ορθή Επανάληψη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Ανασυγκρότηση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής κατόπιν διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου και της υπ' αρ. 4479/2018 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου».

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή Δ΄ και Ε΄ δόσεων χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., περιόδου Απριλίου - Ιουνίου 2018, για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστριών/καθαριστών με Σ.Μ.Ε. σχολικού έτους 2017-2018.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή χρηματοδότησης Β΄ και Γ΄ δόσεων έτους 2018 από τους Κ.Α.Π. και κατανομή αυτών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Αισθητικής 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Κομμωτικής 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Πληροφορικής και του εργαστηρίου Ναυτικών 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες: α) 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου και β) 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, λόγω βανδαλισμών.
ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Φωτοαντιγραφικών, Εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών κ.λ.π. μηχανημάτων, μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου σχολικού έτους 2018-2019».

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια
πορτών για τις ανάγκες 4ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος του Διευθυντή 3ου Γυμνασίου Ασπροπύργου για καταστροφή υλικού του σχολείου λόγω φθοράς.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες 1ου ΕΠΑ.Λ. και 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για τις ανάγκες 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια παγκακίων για τις ανάγκες 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών και τοποθέτηση-επίστρωση αντιολισθητικού τάπητα, κοιλοδοκών και βάσεων για το γήπεδο βόλεϋ 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για τον ελαιοχρωματισμό του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

Ο Πρόεδρος

Της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου