13η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

a kapiΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 07-12-2018 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 07/12/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1880 / 04 – 12 - 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο : « Λήψη απόφασης για την έγκριση Ε΄ Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

( Σχ. εισήγηση με αριθμό πρωτ.1834/30-11-2018 του τμηματάρχη
Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου,
κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού, βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 2ο : « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Τσολερίδης Κωνσταντίνος
3. Ψωμιάδης Μιχαήλ
4. Μαλαματάς Βαγγέλης
5. Κοναξής Αντώνης
6. Μάμας Μάρκος
7. Μπακάλης Δημήτριος
8. Μαζμανίδης Δημήτριος
9. Γκούμα – Πατέλα Μαρία
10. Μυλωνάς Σταμάτιος
11. Τερζόγλου Νικόλαος
12. Μαυράκη Σπυριδούλα
13. Πανουργιάς Παναγιώτης
14. Τσίγκου Αλεξάνδρα ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
3. Αντιδήμαρχο του Ν.Π.Δ.Δ.
4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Διεύθυνση Νομικού Προσώπου.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου