39η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 04:47
Εμφανίσεις: 217

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 39η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 39ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 12/12/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30440/07-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την δαπάνη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ασπροπύργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Μεσεγγύησης και Σχεδίου Σύμβασης Ενεχυράσεως Απαιτήσεων της δαπάνης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ασπροπύργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτών.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την καταβολή – εξόφληση οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Ασπροπύργου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4483/17.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Έγκριση αναδοχής και καταβολής οφειλών, προς το Δημόσιο, της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Ασπροπύργου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.).

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Έγκριση αποδοχής ποσού 356.000€ για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεώργιου Λαζάρου, του Πέτρου και της Σοφίας, στη θέση «ΦΟΥΣΑ», για την κατασκευή Κοινοχρήστου Χώρου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Διαγραφή Δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2018 και επαναβεβαίωση για την χρονική περίοδο από 01-01-2018 έως 30-06-2018 για την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ Α.Ε.Ε.».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης επί της παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 842/7-12-2018 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους:
α. Στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ασπροπύργου (υπ' αριθμ. 85/2017 προγενέστερη
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου),
β. Στο Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας Δήμου
Ασπροπύργου (υπ' αριθμ. 92/2017 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου),
γ. Στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου
(υπ' αριθμ. 386/2014 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου),
δ. Στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου
(υπ' αριθμ. 118/2017 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου),

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 12ο : Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ' αριθ. Ζ 0273 οικογενειακού τάφου από τον Ιωάννη Συμεωνίδη, του Νικολάου, στον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, του Ματθαίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 13ο : Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ' αριθ. Ζ 0566 τάφου από τους Ιωάννη Καμενίδη, του Ελευθερίου, Νικόλαο Καμενίδη, του Ελευθερίου, Δημήτριο Καμενίδη, του Ελευθερίου, Γεώργιο Καμενίδη, του Ελευθερίου και Δέσποινα Καμενίδου, του Ελευθερίου, στη Μυροφόρα Καμενίδου, του Χαράλαμπου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές, για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 15ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 16ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

download file