Πρόσκληση 1ης/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 9/1/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 61/3-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & εν γένει Αμφισβητήσεων (άρθρο 32, του Ν. 1080/80), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 2ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Μικρών Έργων (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 3ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Μεγάλων Έργων (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 26 του Ν. 4024/2011), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 4ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας Αδήλωτων Γυναικών (άρθρο 2, της παρ. 1, του από 6-10-1954 Βασιλικού Διατάγματος), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 5ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων – Αρχείου (υπ' αριθμ. 480/16-09-85 ΦΕΚ Α'/173/14-10-1985), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 6ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών και άνευ αξίας αντικειμένων (άρθρο 199, παρ. 6, του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α'/08-06-2006), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 7ο : Ορισμός μελών 'Α βάθμιας Επιτροπής Ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 267/1999 εγγράφου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτ. Αττικής), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 8ο : Ορισμός μελών Επιτροπής για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων ακαταλληλότητας ή του ασύμφορου χρησιμοποίησης μηχανημάτων και αυτοκινήτων (υπ' αριθμ. 6400/20600/25-05-84 ΦΕΚ Υπ. Αποφ.), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 9ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Δικαιολογητικών δυνητικά ωφελουμένων από το Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης, του Δήμου Ασπροπύργου «Ο Πλησίον» (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Καταστήματος, Αρ. Αποφ. 68/της 2ης Συνεδρίασης του 2012, του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 10ο : Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002 και 3463/2006), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 11ο : Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που πρόκειται υποχρεωτικά να σφαγούν ή να θανατωθούν, για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 12ο : Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής Κινητής Περιουσίας (άρθρο 126, του Ν. 3463/2006), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 13ο :

Θέμα 14ο :

Θέμα 15ο :

Θέμα 16ο :

Θέμα 17ο :

Θέμα 18ο :

Θέμα 19ο :

Θέμα 20ο :

Θέμα 21ο :

Θέμα 22ο :

Θέμα 23ο :

Θέμα 24ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου