1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 07:07
Εμφανίσεις: 156

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Ανασυγκρότηση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής βάσει των υπ' αρ. 590/2018 και 622/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή Δ΄ και Ε΄ δόσεων χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., περιόδου Απριλίου - Ιουνίου 2018, για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστριών/καθαριστών με Σ.Μ.Ε. σχολικού έτους 2017-2018.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή Α΄ δόσης χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., περιόδου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018, για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστριών/καθαριστών με Σ.Μ.Ε. σχολικού έτους 2018-2019.

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή χρηματοδότησης Β΄, Γ΄ και Δ΄ δόσεων έτους 2018 από τους Κ.Α.Π. και κατανομή αυτών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Αισθητικής 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Κομμωτικής 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Πληροφορικής και του εργαστηρίου Ναυτικών 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες 1ου Γενικού Λυκείου, 2ου Γυμνασίου και 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για την Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Φωτοαντιγραφικών, Εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών κ.λ.π. μηχανημάτων, μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου σχολικού έτους 2018-2019».

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος του Διευθυντή 3ου Γυμνασίου Ασπροπύργου για καταστροφή υλικού του σχολείου λόγω φθοράς.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για τον ελαιοχρωματισμό του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολού-θησης και Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Είδη καθαριότητας και υγιεινής έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α' 240) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2003 (ΦΕΚ τεύχος Α' 18).

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α' 240) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2003 (ΦΕΚ τεύχος Α' 18).

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υλικών για τις ανάγκες 1ου Γυμνασίου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για τον ελαιοχρωματισμό των εργαστηρίων του ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

Ο Πρόεδρος

Της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file