1η Συνεδρίαση 2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

dimotikoΣας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 141), με θέματα:
Θέμα 1ο: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου κου Μυλωνά Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», κατόπιν παραίτησης και αντικατάστασης του κου Νταλακώστα Νικόλαου, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», κατόπιν εκλογής νέων μελών συλλόγου γονέων & κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού.

Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης Δ΄ δόσης έτους 2018 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.
Θέμα 4ο: Κατανομή ποσού 20.152,38€ από το ποσό της χρηματοδότησης Δ΄ δόσης έτους 2018 των Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστών/καθαριστριών με Σ.Μ.Ε. περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018.
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για το έτος 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».
Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για το έτος 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».
Θέμα 8ο: Προγραμματισμός για την ανάγκη προμήθειας ειδών καθαριότητας & υγιεινής σχολικού έτους 2019-2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», βάσει του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α ΄18). (Πρωτογενές αίτημα).

Θέμα 9ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής σχολικού έτους 2019-2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», βάσει του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α ΄18).

Θέμα 10ο: Προγραμματισμός για την ανάγκη προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σχολικού έτους 2019-2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», βάσει του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α ΄18). (Πρωτογενές αίτημα).

Θέμα 11ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σχολικού έτους 2019-2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», βάσει του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α ΄18).

Θέμα 12ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού της αίθουσας βιβλιοθήκης του 1ου Δημοτικού, κατόπιν αιτήματος του συμβουλίου της σχολικής κοινότητας.

Θέμα 13ο:Προγραμματισμός για την ανάγκη προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου. (Πρωτογενές αίτημα).

Θέμα 14ο: Έγκριση δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 20.000€ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων, στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 15ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κουρτινών, προς κάλυψη των αναγκών του 5ου Δημοτικού Σχολείου, κατόπιν αιτήματος της σχολικής του κοινότητας.

Κοινοποίηση :
1. κ. Μελετίου Νικόλαο, Δήμαρχο
2. κ. Τσίγκο Ισίδωρο, Αντιδήμαρχο Διοικ/κών & Οικον/κών
4. κ. Σαββίδη Παντελή, Αντιδήμαρχο Παιδείας
5. κ. Φίλη Γεώργιο, Πρόεδρο Δ.Ε.Π
6. κ. Φίλιππο Πάνο, Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας
7. κ. Βρούβα Κων/νο, Δ/ντή Παιδείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου