1η/2019 Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

a kapiΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του Α΄ Καπή
στην αίθουσα συνεδριάσεως στον 3ο όροφο την 01-02-2019 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 01/02/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 102 / 29 – 01 - 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο : « Λήψη απόφασης για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού
με την μορφή Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με κάλυψη της δαπάνης
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους διάρκειας ενός ( 1 )
για το οικονομικό έτος 2019 »

( Σχετικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 6324/1852/22-01-2019
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής & εισήγηση του τμηματάρχη Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου με αριθμό πρωτοκόλλου 98/29-01-2019 ).

ΘΕΜΑ : 2ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Τσολερίδης Κωνσταντίνος
3. Ψωμιάδης Μιχαήλ
4. Μαλαματάς Βαγγέλης
5. Κοναξής Αντώνης
6. Μάμας Μάρκος
7. Μπακάλης Δημήτριος
8. Μαζμανίδης Δημήτριος
9. Γκούμα – Πατέλα Μαρία
10. Μυλωνάς Σταμάτιος
11. Τερζόγλου Νικόλαος
12. Μαυράκη Σπυριδούλα
13. Πανουργιάς Παναγιώτης
14. Τσίγκου Αλεξάνδρα ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
3. Αντιδήμαρχο του Ν.Π.Δ.Δ.
4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Διεύθυνση Νομικού Προσώπου.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου