5η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 06:59
Εμφανίσεις: 220

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 26/2/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4214/22-02-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση αποδοχής ποσού 488.075,42€ για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας των: α) Γεωργίου Γαβαθά, β) Δημήτριου Γαβαθά και γ) Πετρόγιαννου Χαράλαμπου, του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, στη θέση «ΓΚΟΡΥΤΣΑ», για τη δημιουργία του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α).

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου, κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 4ο : Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α), έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων - εξόδων.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου, κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 5ο : Έγκριση Αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κου Μαυράκη Ιωάννη, του
Δημητρίου, στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Έγκριση Αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κου Μαυράκη Γεώργιου, του Δημητρίου, στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Έγκριση αποζημίωσης, μετά από Συμψηφισμό, για την ιδιοκτησία της κας Δημητρίου Ευαγγελίας, του Γερασίμου, στην περιοχή ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ετών 2015 έως 2018
& επαναβεβαίωση για την χρονική περίοδο από 01/01/2015 έως 29/09/2015,
για την μη ηλεκτροδοτούμενη εταιρεία με την επωνυμία Αλυφαντής Κυριάκος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 64/ΟΙΚ.ΥΠ./22-2-2019 εισήγηση του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Έγκριση διαγραφής του Χ.Κ. 3698/2019, ποσού 3.000,00€, που αφορά παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ' ονόματι Σιδηροπούλου Μέλης, του Θεοδώρου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την Αδελφοποίηση του Δήμου Ασπροπύργου, με το Δήμο της πόλης Μαλογιαροσλάβετς της Περιφέρειας Καλούγκα, της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 12ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κ. ΤΟΧΜΑΖΙΔΗ-ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΣ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε είκοσι πέντε (25) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 42/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 13ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κ. ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑΣ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 44/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 15ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε είκοσι πέντε (25) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 45/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 16ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΚΟΥΤΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 17ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε σαράντα δύο (42) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 47/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 18ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κ. ΚΑΜΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 19ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Θ-0191-6 οικογενειακού τάφου, στον κ. ΠΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 20ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Η-0037 οικογενειακού τάφου, στον κ. ΠΛΑΒΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 21ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Α-0002 οικογενειακού τάφου, στoν κ. ΤΣΙΚΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 22ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Θ-0203 οικογενειακού τάφου, στην κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 23ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Η-0051 οικογενειακού τάφου, στον κ. ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ, ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 24ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ-1060 οικογενειακού τάφου, στην κ. ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 25ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Η-0053 οικογενειακού τάφου, στον κ. ΤΣΟΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 26ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ-0925 οικογενειακού τάφου, στην κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΠΗ, ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 27ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 28ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

download file