2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 20:39
Εμφανίσεις: 158

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 28/02/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 230/ 25 – 02 - 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό των αποκριάτικων
εκδηλώσεων και τη γιορτή για την «Ημέρα της Γυναίκας» έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – παροχής γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016 ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής
του αντικειμένου δημοσιών συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016 ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής δημοσιών συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019
βάσει του Ν.4412/2016 ».

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμό
υπολόγου και ψήφιση διάθεσης πίστωσης των κωδικών αυτής οικ.
έτους 2019».

ΘΕΜΑ 7ο: «Αιτήσεις - έγγραφα ».

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Πεχλιβανίδη Σούλα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
2. Τσίγκος Ισίδωρος
3. Κωνσταντινίδης Αβραάμ
4. Μαυρίδη Σοφία
5. Παπαδόπουλος Δημήτριος
6. Ηλίας Ιωάννης
7. Γκολέμης Κωνσταντίνος
8. Πηλιχού Γεωργία
9. Γαβαθάς Αθανασίος
10. Σαμπάνης Παναγιώτης
11. Καραγιάννης Ιωάννης
12. Κουμπάρδα Αγγελική
13. Ρηγάτου Μαρία
14. Παπαϊωάννου Βασιλική ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
3. Αντιδήμαρχο του Ν.Π.Δ.Δ.
4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Διεύθυνση Νομικού Προσώπου.

download file