2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για το σχέδιο δράσης με τίτλο «ΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΥΛΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΝΕΡΟ», άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης της δράσης και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης με το Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 5883/31-12-2018, στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5010706, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης με τίτλο «ΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΥΛΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΝΕΡΟ», σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 5883/31-12-2018.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, μηχανογραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας και μελανιών έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή χρηματοδότησης πρώτου μέρους Α΄ δόσης έτους 2019 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

Ο Πρόεδρος

Της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου