7η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 7η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τρίτη 26 Μαρτίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 26/3/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6834/21-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020- 2023, του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον Έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 72/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 4ου Δημοτικού Σχολείου, με τη διαδικασία της Δημοπρασίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : ΄Εγκριση Παράτασης Σύμβασης Μίσθωσης Ακινήτου από το Δήμο Ασπροπύργου, για την στέγαση του ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου, & επαναβεβαίωση για τον κο Καλδέλη Ευστράτιο.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2018, & επαναβεβαίωση για τη χρονική περίοδο από 01-01-2018 έως 19-09-2018, για την μη ηλεκτροδοτούμενη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο TRANS OIL HP.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 109/ΟΙΚ.ΥΠ./22-3-2019 εισήγηση του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της σύναψης και την αποδοχή των όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογραφή αυτής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», στην Πρόσκληση V με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Αγ. Γεωργίου»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 12ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Αγ. Γεωργίου».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση τροποποίησης στα Ο.Τ. 57 και 58, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 14ο : Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 481/2018 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420», ως προς την ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 15ο : Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 674/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση της κας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗ του Βασιλείου, για τη ρύθμιση οφειλής της. (Υπ'αριθμ. 633/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 16ο : Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ' αριθ. Α 0290 τάφου από τους Λεωνίδα Σαντολζίδη, του Σάββα, Σοφία Μιχαηλίδου, του Σάββα (Σαβέλιου), Λίζα Κουρτίδου, του Σάββα, στον Παύλο Σαντολζίδη, του Σάββα.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 17ο : Δωρεά εξόδων ενταφιασμού και ανόρυξης για τη θανούσα Μαρία Σαντολζίδου, του Παναγιώτη, με ημερομηνία θανάτου 22/2/2019.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 18ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ε-0193 οικογενειακού τάφου, στoν κ. ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, του Φίλιππου και της Αντιγόνης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 19ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Θ-0016 οικογενειακού τάφου, στoν κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΠΟΛΗ, του Αναστασίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 20ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 21ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου