4η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 03:17
Εμφανίσεις: 83

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 08-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 08/04/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 660/ 03 – 04 - 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων του Τμήματος
Πολιτιστικών για το μήνα Απρίλιο 2019»

(Σχ. Εισήγηση 649/02-04-2019 της Τμηματάρχου Πολιτιστικών»

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας της εταιρείας
ΑΣΠΡΟΚΑΤ Α.Ε. , ποσού 300,00 €, για τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού
Φεστιβάλ ΘΡΙΑΣΙΑ 2018»

(Σχ. Εισήγηση 659/03-04-2019 της Τμηματάρχου Πολιτιστικών»

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης πολιτισμικού χαρακτήρα με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016»

(Σχ. Μελέτη 7/2019)

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών».

(Σχ. Εισήγηση 654/02-04-2019 της Εκτελούσας χρέη Τμηματάρχη Διοικητικού –
Οικονομικού κας Νερούτσου Δήμητρας του Χρήστου, κλάδου ΔΕ1 / Διοικητικών,
βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 5ο: «Αιτήσεις - έγγραφα ».

download file