8η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 10/04/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7942/04-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή της εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης
στο σχέδιο πόλης ΡΟΥΠΑΚΙ για την κα Λιάκου – Παππού Ισιδώρα του
Σπυρίδωνος, εν αναμονή διορθωτικής πράξης από την Περιφέρεια Αττικής.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την προσφορά τμήματος επιφάνειας ιδιοκτησίας, αντί καταβολής εισφοράς σε χρήμα της 4/2010 Πράξης Εφαρμογής στο Ρουπάκι, για την κα Λιάκου – Παππού Ισιδώρα του Σπυρίδωνος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών – Δημοτικού Φόρου –ΤΑΠ για την κα Τσιάκαλου Αικατερίνη, του Απόστολου, και επαναβεβαίωσή τους στους νέους ιδιοκτήτες.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών – Δημοτικού Φόρου –ΤΑΠ, για τον κ. Γκιόκα Ευάγγελο, του Μιχαήλ, και επαναβεβαίωσή τους στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως τρεις μήνες, για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννης Παροτσίδης.

Θέμα 7ο : Γνωμοδότηση αναφορικά με την πρόταση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Βαγγέλης Μαλαματάς.

Θέμα 8ο : Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28/2019 απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Βαγγέλης Μαλαματάς.

Θέμα 9ο : Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου από 1-1-2018 έως
31-12-2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Φίλης.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον οικισμό Παραλίας Ασπροπύργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.α', του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας, κ. Κων/νος Βρούβας.

Θέμα 11ο : Eπιστροφή του συνολικού ποσού των 5.694,27€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, κ. Ευθυμία Τσίγκου.

Θέμα 12ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κ. ΠΑΣΑΛΙΔΗ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 13ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΜΥΡΣΙΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 88/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 100/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 15ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της εταιρείας EUROCARGO Ε.Π.Ε., με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε δεκαπέντε (15) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 101/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 16ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΠΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 102/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 17ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 105/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 18ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 106/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση στο Ο.Τ. 57 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 20ο : Αποδοχή δωρεάς προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, εφτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι (7.220) βιβλίων, από την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 21ο : Αποδοχή δωρεάς προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, εξακοσίων (600) βιβλίων, από το Ινστιτούτο Πούσκιν.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 22ο : Δωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασμού) για το νεκρό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, με ημερομηνία θανάτου 08-12-2017.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 23ο : Δωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασμού) για το νεκρό ΟΝΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΠΕΤΡΟ, του Νικόλαου, με ημερομηνία θανάτου 26-11-2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 24ο : Δωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασμού) για το νεκρό ΡΕΧΤΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, του Βλαδίμηρου, με ημερομηνία θανάτου 27-02-2019.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 25ο : Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 79.62/1998 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί "Παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου στον ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, του Ευγένιου".

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 26ο : Παραχώρηση του υπ'αριθμ. Ε-0387Α οικογενειακού τάφου στην κα ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, του Παναγιώτη και της Ειρήνης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 27ο : Παραχώρηση του υπ'αριθμ. Η-0080 οικογενειακού τάφου στην κα ΜΑΛΙΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, του Γεώργιου και της Βασιλικής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 28ο : Παραχώρηση του υπ'αριθμ. Θ-0212 οικογενειακού τάφου στην κα ΛΟΠΑΤΙΝΑ ΒΕΡΑ, του Ανατόλι και της Αναστασίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 29ο : Παραχώρηση του υπ'αριθμ. Θ-0111 οικογενειακού τάφου στην κα ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗ ΛΑΡΙΣΑ, του Νικόλαου και της Μαρίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 30ο : Παραχώρηση του υπ'αριθμ. Ζ-1263 οικογενειακού τάφου στον κ. ΚΟΣΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, του Κυριάκου και της Μερώπης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 31ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 32ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου