19η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.18/04/2019

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 22 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2019» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 194/16-04-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 195/17-04-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 3ο Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019.
ΘΕΜΑ 4ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για την αγωγή των ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ κ.λπ. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την αίτηση (ακυρωτική διαδικασία) της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την έφεση κατά της απόφασης Α16674/18 που άσκησε ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ κατά της εταιρείας ΓΕΩΛΙΧ ΕΠΕ, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την έφεση κατά της απόφασης Α16554/18 που άσκησε η ΔΕΣΦΑ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την αίτηση ακυρώσεως που άσκησε η εταιρεία
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας ELDONS AEBE κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ1256/4-5-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας ELDONS AEBE κατά του Δήμου Ασπροπύργου με αριθμό εισαγωγής ΠΡ1255/4-5-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή (αίτηση συμβιβασμού) της εταιρείας ΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την αγωγή των ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΥΝΑΚΗ κ.λπ. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΑΓ10002/28-12-2016, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί του θέματος που διαλαμβάνει το υπ' αριθ.εμπ.πρτ.32/2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων.
ΘΕΜΑ 14ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου