9η/ 2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 23/04/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9252 /18-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : ΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Α΄Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Έγκριση Αποζημίωσης δικαιούχων του Ο.Τ. 347 για τη δημιουργία του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Μελετίου, για την υπογραφή των Συμβολαίων μεταβίβασης των ακινήτων.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για Δωρεά – Χορηγία ποσού 30.000,00€ προς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογραφή
του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ασπροπύργου και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την καταβολή – εξόφληση οφειλών (Εξωδικαστικός Συμβιβασμός) της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Ασπροπύργου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4483/2017.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα (Εξωδικαστικός Συμβιβασμός) του γάλακτος των δικαιούχων εργαζομένων, κατά το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ. 7174/26.3.2019 αιτήματος (Εξωδικαστικός Συμβιβασμός) των εργαζομένων στους πρώην Δημοτικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έναντι καταβολή της 2ης δόσης της τακτικής επιχορήγησης της 2ης δόσης της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και την έγκριση διενέργειας της δαπάνης ποσού 670,00€, για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών, στο διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί την 5η και 6η Ιουλίου, στη Ναύπακτο.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Έγκριση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%), στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννης Παροτσίδης.

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Ασπροπύργου, κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννης Παροτσίδης.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δ. ΑΣΠΡΟΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. . 11/2019 απόφαση του Δ.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. . 22/2019 απόφαση του Δ.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 15ο : Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2019 (ΟΠΔ 2019), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. . 16/2019 απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 16ο : Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), έτους 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26/2019 απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 17ο : Κατάρτιση και ψήφιση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. . 27/2019 απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης για την Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ 260» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙI στην Πρόσκληση ΙV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για την Υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ασπροπύργου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στην Πρόσκληση V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης για την ανάληψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου από το Δήμο Ασπροπύργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 5057/05-04-2019 έγγραφο της "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." της Γενικής Διεύθυνσης Έργων, Διεύθυνση Μελετών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 21ο : Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 264/2019 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : «Έγκριση ρύθμισης της οφειλής του κ. ΠΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 102/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 117/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ρύθμιση οφειλής της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΓΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. - ΣΚΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. & διόρθωση Α.Φ.Μ.).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 22ο : Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ' αριθμ. Ε 0117 τάφου από τους Γεώργιο Καραμανίδη, του Ιωάννη, Χαράλαμπο Καραμανίδη, του Γεωργίου, Άννα –Μαρία Καραμανίδου, του Γεωργίου, στον Τριαντάφυλλο Μεσαριτσίδη, του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 23ο : Δωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασμού) για τη νεκρή ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, του Εμμανουήλ, με ημερομηνία θανάτου 10-06-2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 24ο : Παραχώρηση του υπ'αριθμ. Α-0045 οικογενειακού τάφου στον κ. ΚΙΛΙΚΙΔΗ ΑΛΕΞΙΟ, του Δημητρίου και της Λαρίσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 25ο : Παραχώρηση του υπ'αριθμ. Θ-0015 οικογενειακού τάφου στον κ. ΖΗΚΟ ΦΩΤΙΟ, του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 26ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 27ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου