8η/2019 Συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 04-07-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 04/07/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1317/ 01– 07 - 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
προσφορών για την «Συγκρότηση, στελέχωση και λειτουργία της Δημοτικής
Φιλαρμονικής ορχήστρας, της Παραδοσιακής ορχήστρας, της Ποντιακής
ορχήστρας και της Μικτής χορωδίας ενηλίκων και λειτουργία ομάδων
Χορού και Θεατρικών ομάδων», εκτιμώμενης αξίας 230.238,53 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
για τις ομάδες: Β. «Παραδοσιακή Ορχήστρα»,
Γ. «Ποντιακή Ορχήστρα»,
Δ. «Μικτή Χορωδία Ενηλίκων»,
Ε. «Χοροδιδάσκαλος»,
ΣΤ. «Ζωγράφος»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Αιτήσεις – έγγραφα».

download file

 

Εισήγηση Δ.Σ Προσωρινών Αναδόχων Ανοικτού Διαγωνισμού.

Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών.

 

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου