4η/2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 09:47
Εμφανίσεις: 48

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 05 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα – συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης του Ερευνητικού Έργου, «Ατμοσφαιρική ρύπανση και ανθρώπινη υγεία στο Δήμο Ασπροπύργου: προσδιορισμός χημικών ρύπων, χαρακτηρισμός πιθανών πηγών εκπομπής και διερεύνηση της κάλυψης των νομοθετικών απαιτήσεων» του Τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεις του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 2ον: Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένα : Εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
Σημείωση: 1) ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να
Ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη.
2) Οι σχετικοί φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται
προς ενημέρωσή σας στο Τμήμα Γραμματείας της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

download file