9η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 28-08-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 28/08/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1317/01-07-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 1595/26-8-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝ».

Σχ. Εισήγηση 1596/26-08-2019 της Τμηματάρχου Διοικητικών Οικονομικών»


ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας των εταιρειών, για τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού Φεστιβάλ ΘΡΙΑΣΙΑ 2019 DUROSTICK A.E. – ANAMET A.E. – LPC A.E. – ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. GOLD AIR CARGO SA – CORAL GAS – ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΜΠΕΛΠΜΑΣ – ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ».

Σχ. Εισήγηση 1498/24-07-2019 της Τμηματάρχου Πολιτιστικών»


ΘΕΜΑ 3ο:
«Λήψη απόφασης - Προγραμματισμού εκδηλώσεων του Πολιτιστικού φεστιβάλ ΘΡΙΑΣΙΑ 2019 της Οργανωτικής Επιτροπής».

Σχ. Εισήγηση 1597/26-08-2019 της Τμηματάρχου Πολιτιστικών»


ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

Σχ. Εισήγηση 1598/26-08-2019 της Τμηματάρχου Διοικητικών Οικονομικών»


ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Σχ. Εισήγηση 1599/26-08-2019 της Τμηματάρχου Διοικητικών Οικονομικών»


ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Απολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

Σχ. Εισήγηση 1600/26-8-2019 της Τμηματάρχου Διοικητικών Οικονομικών»


ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Απολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

Σχ. Εισήγηση 1601/26-8-2019 της Τμηματάρχου Διοικητικών Οικονομικών»


ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2019 μετά την έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης από την Αποκεντρωμένη Α.Π.46735/13086/22-5-2019».

Σχ. Εισήγηση 1602/26-8-2019 της Τμηματάρχου Διοικητικών Οικονομικών»


ΘΕΜΑ 9ο: «Αιτήσεις – έγγραφα».

 

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Πεχλιβανίδη Σούλα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
2. Τσίγκος Ισίδωρος 
3. Κωνσταντινίδης Αβραάμ 
4. Μαυρίδη Σοφία 
5. Παπαδόπουλος Δημήτριος 
6. Ηλίας Ιωάννης 
7. Γκολέμης Κωνσταντίνος 
8. Πηλιχού Γεωργία 
9. Γαβαθάς Αθανασίος 
10. Σαμπάνης Παναγιώτης 
11. Καραγιάννης Ιωάννης 
12. Κουμπάρδα Αγγελική 
13. Ρηγάτου Μαρία 
14. Παπαϊωάννου Βασιλική (εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
3. Αντιδήμαρχο του Ν.Π.Δ.Δ.
4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Διεύθυνση Νομικού Προσώπου.

 

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου