5η/2019 Συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

a kapiΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του Α΄ Καπή
στην αίθουσα συνεδριάσεως στον 3ο όροφο την 29-08-2019 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 29/08/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1501 / 26 – 08 - 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 ».

( Σχ. εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1425/09-08-2019 του τμηματάρχη
Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου,
κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού, βαθμό Α΄).

ΘΕΜΑ : 2ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού Α΄ Τριμήνου
( Ιανουαρίου – Μαρτίου ) οικονομικού έτους 2019 ».

( Σχ. εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1426/09-08-2019 του τμηματάρχη
Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου,
κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού, βαθμό Α΄).

ΘΕΜΑ : 3ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού Β΄ Τριμήνου
( Απριλίου – Ιουνίου ) οικονομικού έτους 2019 ».

( Σχ. εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1427/09-08-2019 του τμηματάρχη
Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου,
κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού, βαθμό Α΄).

ΘΕΜΑ : 4ο « Λήψη απόφασης για την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
( Ο.Π.Δ. ) μετά και την έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης
οικονομικού έτους 2019 ».

( Σχ. εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1428/09-08-2019 του τμηματάρχη
Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου,
κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού, βαθμό Α΄).

ΘΕΜΑ : 5ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου