6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου και εξουσιοδότηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για την υπογραφή της σύμβασης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 3ο: Προκήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου λόγω παραίτησης της μισθώτριας, έγκριση των όρων της προκήρυξης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή Ε΄ & Ζ΄ δόσεων χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2019 και αύξησης αμοιβών 10%, μηνός Μαΐου, για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστριών/καθαριστών με Σ.Μ.Ε. σχολικού έτους 2018-2019.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Μ.Α.Π. σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α΄107/31-7-2017) του Υπουργείου Εσωτερικών για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση - συντήρηση και ελαιοχρωματισμό της τοιχοποιίας του γυμναστηρίου καθώς και του κυλικείου 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου, λόγω φθορών από τον σεισμό.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την ανάπλαση - συντήρηση γηπέδου μπάσκετ 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

Ο Πρόεδρος

Της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου