33η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 06 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Ορισμός Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 310/02-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικης Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 28/2019 μελέτης της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσίας και β) Τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου