Πρόσκληση της ΔΕΠ.25/06/2019

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΟ Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κος Φίλης Γεώργιος, προσκαλεί τους φορείς παιδείας του Δήμου μας, την 28 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνάντηση – συζήτηση για θέματα που αφορούν την μαθητική & εκπαιδευτική κοινότητα εν όψει της εκκίνησης της νέας σχολικής χρονιάς.

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση,
για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
του Δήμου Ασπροπύργου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

download file

12η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 12η δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, σχετικά με το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 , όπως και τις συναφείς, με το θέμα, διατάξεις.

Θέμα 1ο :
Επικύρωση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής, για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

download file

25η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25η Ioυνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Προέλεγχος και Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων - Ταμεια-κού Απολογισμού χρήσεως 2018, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 281/20-06-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 25η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(Ορθή Επανάληψη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση τροποποιητικών συμβάσεων μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου και των καθαριστριών/καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), βάσει της Κ.Υ.Α. 71394/Υ1/Φ.Ε.Κ. 1673/14-5-2019 τεύχος Β΄ και του Ν. 4547/Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018 τεύχος Α΄, άρθρο 115.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης εξόφλησης Α΄ δόσης και πρώτου μέρους Β΄ δόσης έτους 2019 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Διαβάστε περισσότερα: 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(Ορθή...

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 ΜΑΪΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση τροποποιητικών συμβάσεων μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου και των καθαριστριών/καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), βάσει της Κ.Υ.Α. 71394/Υ1/Φ.Ε.Κ. 1673/14-5-2019 τεύχος Β΄ και του Ν.4547/Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018 τεύχος Α΄, άρθρο 115.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης εξόφλησης Α΄ δόσης και πρώτου μέρους Β΄ δόσης έτους 2019 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Διαβάστε περισσότερα: 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

11η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 11η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, σχετικά με το ένα και μοναδικό θέμα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς διατάξεις.

Θέμα 1ο : Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

download file

24η/2019 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 11 Ioυνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 278/05-06-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικης Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 12914/07-06-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».

Διαβάστε περισσότερα: 24η/2019 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

23η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ. 6 του αρ.75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30η Μαίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ. σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε & να αποφασίσουμε για το ένα & μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω έκτακτων αναγκών και περιορι-σμένων χρονικών -ορίων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 11957/27-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα: 23η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου