5η Συνεδρίαση 2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotikoΣας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 23/5/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π. μ. στην αίθουσα βιβλιοθήκης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου με θέματα:
Θέμα 1ο: Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Ασπροπύργου. Έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση επιτροπών για την διενέργεια του διαγωνισμού.
Θέμα 2ο: Αποδοχή έναντι χρηματοδότησης Β΄ δόσης έτους 2019 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.
Θέμα 3ο: Κατανομή ποσού 20.152,38€ από το ποσό της χρηματοδότησης Β΄ δόσης έτους 2019 των Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστών/καθαριστριών με Σ.Μ.Ε. (04.04.19 & 18.04.19).
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστών/καθαριστριών με Σ.Μ.Ε. (09.05.19).
Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση πρότασης δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο 10ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου.

Κοινοποίηση :

Διαβάστε περισσότερα: 5η Συνεδρίαση 2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

22η/2019 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δήμο
Ασπροπύργου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
κατά τη συζήτηση της αγωγής του Κεχιόπουλου Ιωάννη, σύμφωνα με την υπό
ημερομηνία 16-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 22η/2019 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής.

Συνάντηση – συζήτηση με θέμα την μαθητική εικονική επιχείρηση «PONTOPOREIA».

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΟ Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κος Φίλης Γεώργιος, προσκαλεί τον Διευθυντή του Λυκείου κ. Θεόδωρο Γατσώρη, τους Υπεύθυνους Καθηγητές και μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, την 17 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα:
α) συνάντηση – συζήτηση με θέμα την μαθητική εικονική επιχείρηση «PONTOPOREIA».
β) πορεία εργασιών και διαδικασιών για ανέργεση 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου.

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση,
για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
του Δήμου Ασπροπύργου

Διαβάστε περισσότερα: Συνάντηση – συζήτηση με θέμα την μαθητική εικονική επιχείρηση «PONTOPOREIA».

21η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 14 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 10472/07-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα: 21η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

20η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 02 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9732/22-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9634/23-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου με τίτλο «ΣYΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα: 20η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

20η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 02 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9732/22-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9634/23-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου με τίτλο «ΣYΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα: 20η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

10η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 21:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, σχετικά με το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με το θέμα, διατάξεις.

Θέμα 1ο :
Επικύρωση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής, για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

download file

9η/ 2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 23/04/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9252 /18-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 9η/ 2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου