19η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.18/04/2019

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 22 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2019» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 194/16-04-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 195/17-04-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 19η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.18/04/2019

3η/2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 23 Aπριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την Άδεια Προέγκρισης - ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ με Συγκρότηση Εστιατορίου επ' ονόματι κ. Χιονίδη Ηλία του Ιωάννου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 24/15-04-2018 Εισήγηση του Γρ. Αδειοδοτήσεων.
ΘΕΜΑ 2ον: Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: 3η/2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4η Συνεδρίαση 2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotikoΣας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 17/4/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 141), με θέματα:
Θέμα 1ο: Εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου στη Δ.Ε.Π., κατόπιν αιτήματος του Ε.Κ.Π.Α. για παραχώρηση άδειας χρήσης σχολικής αίθουσας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης Α΄ δόσης έτους 2019 από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.
Θέμα 3ο: Κατανομή ποσού 20.152,38€ από το ποσό της χρηματοδότησης Α΄ δόσης έτους 2019 των Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Διαβάστε περισσότερα: 4η Συνεδρίαση 2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

6η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλιόυ του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 16-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Διαβάστε περισσότερα: 6η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλιόυ του Πνευματικού Κέντρου.

18η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 16 Απριλίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για τoν τρόπο εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της δη-μοπρασίας, με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου με τη διαδικασία της δημοπρασίας», σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 185/11-04-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αρ. πρωτ. 8472/10-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.»
ΘΕΜΑ 3ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Διαβάστε περισσότερα: 18η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-μοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημε-ρησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και την Τροποποίη-ση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 179/05-04-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αρ. πρωτ. 7617/01-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα: 17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής.

5η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 08-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα: 5η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

8η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 10/04/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7942/04-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 8η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου