Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».
Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος
2. Μαλαματάς Βαγγέλης
3. Κωνσταντινίδης Αβραάμ
4. Νταλακώστας Νικόλαος
5. Τσοκάνης Αλέξανδρος
6. Συμεωνίδης Ιωάννης Κουράση Μαρία
7. Τέντε Διονυσία Λουκίσα Σοφία
8. Βλαχαντώνη Γεωργία
9. Παπακωνσταντοπούλου Χρυσάφω Μπότσης Δημήτριος
10. Ματαράγκας Νικόλαος Θηβαίου Στυλιανή
11. Μαραγκάκη Αικατερίνη Κρεββατάς Κωνσταντίνος
12. Νταλακώστα Μαρία Λυμπεροπούλου Μαργαρίτα
13. Πίνης Αχιλλέας Μουζάκα Παρασκευή
14. Κεραμιτσόγλου Ελευθερία Γκούμα Πατέλα Μαρία
15. Ζερζελίδης Σάββας Μουρατίδου Καλλιόπη

Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 18), με θέματα:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου...

Προσκληση 36ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής 17/11/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 17 Noεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Προσκληση 36ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής 17/11/2014

Πρόσκληση 35ης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής. 11/11/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 11 Noεμβρίου 2014, ημέρα Tρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 35ης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής. 11/11/2014

Προσκληση 34ης εκτακτης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής 7/11/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, παρ. 6 του 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 7η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Συνεδρίαση, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τo παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω επιτακτικής ανάγκης για οικονομική ενίσχυση πλημμυροπαθών του Δήμου Ασπροπύργου, για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την «10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» σύμφωνα με την από ημερ. 07/11/2014 εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ον: Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 download file

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 11/11/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimarxeio inΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Α. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Αντιδήμαρχος Καραμπούλας Αντώνιος
2. Αντιδήμαρχος Κωνσταντινίδης Αβραάμ
3. Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος
4. Αντιδήμαρχος Σαββίδης Παντελής

Β. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (κατά τις διατάξεις του Ν,3584/2007)
1. Μυλωνάς Κωνσταντίνος
2. Κερατζάκης Ιωάννης

Γ. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου, Αθανάσιος Χούπης.

Σας καλούμε να προσέλθετε την 11η/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου στο Δημαρχιακό κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), στο μοναδικό θέμα:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 11/11/2014

Πρόσκληση 33ης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής. 03/11/2014.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 03 Noεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 33ης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής. 03/11/2014.

Πρόσκληση 21ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου. 30/10/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠρόσκληση 21ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 21ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου. 30/10/2014

Πρόσκληση 23ης Συνεδριάσεως Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 24/10/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 στην αίθουσα Συνεδριάσεως στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2, 3ος όροφος , με θέματα:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 23ης Συνεδριάσεως Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 24/10/2014

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου