ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 22η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

pneymatiko-kentroΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ. Σας προσκαλούμε στην τελετή ορκωμοσίας
του Δημάρχου και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, που θα γίνει την Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα (Δ.Καλλιέρης)
του Πνευματικού Κέντρου
(Αλέκου Παναγούλη 13).

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29ης - ΕΚΤΑΚΤΗΣ                          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
 Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, παρ. 6 του 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 29η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Συνεδρίαση, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:(26/08/2014-10:00 π.μ)

   Α. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Αντιδήμαρχος Μπουραντάς Μελέτιος
2. Αντιδήμαρχος Τσόκας Γεώργιος
3. Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος
4. Αντιδήμαρχος Τσολερίδης Κωνσταντίνος

Β. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου, κος Αθανάσιος Χούπης.

Σας καλούμε να προσέλθετε την 26/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου στο Δημαρχιακό κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Πρόσκληση 28ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 28ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου