Πρόσκληση 15ης Συνεδριάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 27/10/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 27η Oκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 15ης Συνεδριάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 27/10/2014

Πρόσκληση 20ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21/10/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠρόσκληση 20ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ
Συνημμένα:
• Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
• Πίνακας αποδεκτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 21/10/2014
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ 35185 /17-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 20ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21/10/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 31/10/2014.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την Επιλογή
« Συμπαραστάτη του Δημότη και της  Επχείρησης»
από το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨), ανακοινώνει δημόσια, από την ιστοσελίδα του, την έναρξη της διαδικασίας επιλογής «Συμπαράσταση του Δημότη και της Επιχείρησης».

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης...

Πρόσκληση 32ης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής. 20/10/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 20 Oκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 32ης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής. 20/10/2014

Πρόσκληση 14ης Συνεδριάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-20/10/2014

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 20η Oκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επ' ονόματι κ. ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΣ, σύμφωνα με το υπ'αρ. 81/23/09/2014 έγγραφο του Γρ. Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ» επ'ονόματι του κ. ΤΣΑΚΛΟΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύμφωνα με το υπ'αρ. 82/23-09-2014 έγγραφο του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για την αλλαγή άδειας Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ» υγειονομικού ενδιαφέροντος, επ'ονόματι της εταιρείας «ALION SUPPLIES ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το υπ'αρ. 83/23-09-2014 έγγραφο του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 4ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) - χονδρικού λιανικού εμπορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΜΙΚΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επ'ονόματι του κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με το υπ'αρ. 84/15-10-2014 έγγραφο του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 5ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ» επ'ονόματι της εταιρείας «ΑΓΚΑΚΕΧΑΓΙΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο.Ε.» με νόμιμες εκπροσώπους τις κ. κ. ΑΓΚΑΚΕΧΑΓΙΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΓΚΑΚΕΧΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, σύμφωνα με το υπ'αρ. 85/15-10-2014 έγγραφο του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 6ον: Αιτήσεις - ΄Εγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

Πρόσκληση 19η σύγληση Δημοτικού συμβουλίου-02/10/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠρόσκληση 19ης ΄Εκτακτης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου. Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 19η σύγληση Δημοτικού συμβουλίου-02/10/14

Πρόσκληση 31η συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής-1/10/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 1η Oκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 31η συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής-1/10/14

Πρόσκληση 13η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας ζωής-29/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 29η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 13η συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας ζωής-29/9/14

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου