6η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τρίτη 12 Μαρτίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 12/3/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5567/07-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Θέμα 1ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Β΄τμ. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Δημήτριου Αντωνίου, του Σωτηρίου, για τη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Σοφίας συζ. Αναστασίου Ρόδη το γένος Πηλιχού, για τη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Λαζαρίδη Παναγιώτη, του Αναστασίου και Λαζαρίδη Κυριακή (Κίλια) συζ. Παναγιώτη Λαζαρίδη , για τη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Λιάκου Σοφίας, συζ Θεοφίλου Λιάκου (επικαρπία 100%), Λιάκου Ευάγγελου του Θεοφίλου και Βασιλικής Λιάκου του Θεοφίλου (ψιλή κυριότητα 50% έκαστος),για τη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης κατανομής Κ.Α.Π., έτους 2019, στις Σχολικές Επιτροπές, για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου – ΤΑΠ, βάσει του Ν.4368/2016 άρθρο 13, για την κα Φουρίκη Μαρία, του Νικόλαου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2011 και 2012 & επαναβεβαίωσή τους, για την μη ηλεκτροδοτούμενη εταιρεία με την επωνυμία Απαζίδης Παύλος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία των ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ, του ΣΤΑΥΡΟΥ & ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, του ΛΑΖΑΡΟΥ, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 86/ΟΙΚ.ΥΠ./07.03.2019 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Διαγραφή του Χ.Κ. 3573/2019, ποσού 825,00€ που αφορά Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης, επ' ονόματι ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΦΛΩΡΑΣ, του Παρασκευά.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο : Διαγράφη του ΧΚ 3427/2019 ποσού 2.500€, που αφορά παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ' ονόματι ΒΑΣΙΛΟΠΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Θ-0004 οικογενειακού τάφου, στον κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος , κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 14ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Θ-0116-4 οικογενειακού τάφου, στην κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος , κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 15ο : Δωρεά εξόδων ενταφιασμού, ανόρυξης και τριετίας, για τον θανόντα Γεώργιο Κατσάκο, του Δημητρίου, με ημερομηνία θανάτου, 03-01-2019.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την τεκμηρίωση του υπ' αριθ. Ζ-1236 ως μονού τάφου και την παραχώρηση αυτού στους κληρονόμους του Σολομώντα Σιδηρόπουλου, του Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 17ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 18ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

download file

11η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.(Ορθή Επανάληψη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ. 6 του αρ.75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 01η Mαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε & να απο-φασίσουμε για το ένα & μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω των έκτακτων & απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατ' επείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» συνολικού ποσού 24.719,40€, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 80/01-03-2019
εισήγηση του Δ/ντή Οικ/κής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: 11η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.(Ορθή Επανάληψη).

11η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ. 6 του αρ.75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 01η Mαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε & να απο-φασίσουμε για το ένα & μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω των έκτακτων & απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατ' επείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» συνολικού ποσού 24.719,40€, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 80/01-03-2019
εισήγηση του Δ/ντή Οικ/κής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: 11η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

10η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 5η Mαρτίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 4286/22-02-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το Τμήμα 2 την Προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων.

Διαβάστε περισσότερα: 10η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Πρόσκληση Δ.Ε.Π 26/02/2019

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κος Φίλης Γεώργιος, προσκαλεί την μαθητική κοινότητα, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στις 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας 141) σε συνάντηση – συζήτηση για επίλυση προβλημάτων που αφορούν την παιδεία.

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση,
για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
του Δήμου Ασπροπύργου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

download file

5η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 26/2/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4214/22-02-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 5η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

9η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019» σύμφωνα με την υπ'αρ. 51/20-02-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 3/2019 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ » και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 58/21-02-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα: 9η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου