Πρόσκληση 28η Σχολικής επιτροπής Πρωτ/βάθμιας-25/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 18), με θέματα:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 28η Σχολικής επιτροπής Πρωτ/βάθμιας-25/9/14

Πρόσκληση 22η Σχολική επιτροπή Δευτε/βάθμιας-24/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13,00 στην αίθουσα Συνεδριάσεως στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2, 3ος όροφος , με θέματα:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 22η Σχολική επιτροπή Δευτε/βάθμιας-24/9/14

Πρόσκληση 18η σύγληση Δημοτικού συμβουλίου-25/9/14

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠρόσκληση 18ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 18η σύγληση Δημοτικού συμβουλίου-25/9/14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 22η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

pneymatiko-kentroΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ. Σας προσκαλούμε στην τελετή ορκωμοσίας
του Δημάρχου και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, που θα γίνει την Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα (Δ.Καλλιέρης)
του Πνευματικού Κέντρου
(Αλέκου Παναγούλη 13).

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29ης - ΕΚΤΑΚΤΗΣ                          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
 Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, παρ. 6 του 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 29η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Συνεδρίαση, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:(26/08/2014-10:00 π.μ)

   Α. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Αντιδήμαρχος Μπουραντάς Μελέτιος
2. Αντιδήμαρχος Τσόκας Γεώργιος
3. Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος
4. Αντιδήμαρχος Τσολερίδης Κωνσταντίνος

Β. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου, κος Αθανάσιος Χούπης.

Σας καλούμε να προσέλθετε την 26/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου στο Δημαρχιακό κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου