58η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ’ όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί   «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 03η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Εισήγησης για τη σύνταξη του τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ασπροπύργου, που αφορά τη σύνταξη του Πίνακα 5Γ Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2019 της Κ.Ε.Δ.Α.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Πνευματικού Κέντρου έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου σύμφωνα με την υπ’αρ. 824/2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ. Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αρ. 107/2018 μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Πρ. δαπάνης 230.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ

       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        

download file           

7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 2018 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(Ορθή Επανάληψη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Ανασυγκρότηση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής κατόπιν διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου και της υπ' αρ. 4479/2018 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου».

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή Δ΄ και Ε΄ δόσεων χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., περιόδου Απριλίου - Ιουνίου 2018, για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστριών/καθαριστών με Σ.Μ.Ε. σχολικού έτους 2017-2018.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή χρηματοδότησης Β΄ και Γ΄ δόσεων έτους 2018 από τους Κ.Α.Π. και κατανομή αυτών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Διαβάστε περισσότερα: 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 2018 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ...

37η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 37η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Θέμα 1ο : Έγκριση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Φίλιππος Πάνος.

download file

12η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 28-11-2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: 12η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α ΚΑΠΗ.

11η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 28-11-2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: 11η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Α ΚΑΠΗ.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Ανασυγκρότηση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής κατόπιν διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου και της υπ' αρ. 4479/2018 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου».

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή Γ΄, Δ΄ και Ε΄ δόσεων, περιόδου Μαρτίου - Ιουνίου 2018, χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστριών/καθαριστών με Σ.Μ.Ε. σχολικού έτους 2017-2018.

Διαβάστε περισσότερα: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

36η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.(Αναβάλλεται).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 36η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 36ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 28/11/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 28846/23-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 36η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.(Αναβάλλεται).

35η Συνεδρίαση Δημοτικού Συβμουλίου.(Aναβάλλεται)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 35η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Θέμα 1ο : Έγκριση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Φίλιππος Πάνος.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου