ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΣύμφωνα με την υπ' αριθμ. 389/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεστε ως τακτικό μέλος για την σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:00 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν φορολογικές προσφυγές κατά του Δήμου.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να προσέλθετε παρακαλώ όπως ενημερώσετε άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΠρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 17-6-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : «Έγκριση διενέργειας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης των κάτωθι
προμηθειών, κωδικών και ποσών»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
1 00.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού 6.072,88€
2 00.6471.0001 Επιδείξεις-Δεξιώσεις-Εορτές-καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
20.120,00€
3 00.6471.0004 Έξοδα εκδηλώσεων Αγ. Μαρίνας 20.000,00€
4 00.6471.0005 Έξοδα εκδηλώσεων Αγ. Παρασκευής 20.000,00€
5 00.6471.0013 Φωτιστική & ηχητική θριασίων 3.000,00€
6 00.6471.0017 Έξοδα εκδηλώσεων Αγ. Αναργύρων 20.000,00€
7 00.6474.0007 Ηχητική & φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων 8.310,00€
8 00.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 814,47€
9 10.6063.0001 Γάλα Προσωπικού 4.500,00€
10 10.6063.0002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 1.000,00€
11 10.6142.0001 Αμοιβές υποστ. & εκπαιδ. Οικονομικής διαχείρισης & διαχ. Μισθοδ.
5.550,00€
12 10.6261.0003 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων
7.000,00€
13 10.6266.0003 Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας 1.000,00€
14 10.6266.0004 Συντήρηση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης
2.000,00€
15 10.6266.0005 Λοιπές δαπάνες συντήρηση Η/Υ & Λογισμικού
1.500,00€
16 10.6672.0007 Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μονάδων
6.000,00€
17 10.7131.0009 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 3.000,00€
18 10.7131.0010 Προμήθεια μηχανημάτων εξαερισμού 3.000,00€
19 10.7134.0010 Προμήθεια προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης προσωπικού
6.150,00€
20 10.7134.0011 Προμήθεια προγράμματος Διαχείρισης-Μισθοδοσίας προσωπικού
2.300,00€
21 80.8111.0001 Αμοιβές προσωπικού 2.250,00€

Θέμα 2ο : «Πραγματοποίηση Διήμερων εκδηλώσεων των ομάδων εκμάθησης Παραδοσιακών χορών του τμήματος επιμόρφωσης»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 3ο : «Συναυλία αφιερωμένη στο Ποιητή Νίκο Καββαδία»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 4ο : «Αιτήσεις – Έγγραφα»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΠρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 17-6-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση της (3η ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» .
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 05-06-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 05/06/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 571/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : 1ο « ΄΄Β Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015».

ΘΕΜΑ : 2ο « Αιτήσεις - Έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών-κατασκήνωσης και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου ανακοινώνει ότι ο ΔΗΜΟΣ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και συγκεκριμένα για τα κατωτέρω είδη:
1. Προμήθεια ειδών αρτοποιείου τεύχος Β [παιδικοί σταθμοί] ποσού 16.425,00 € με ΦΠΑ 13%.
2. Προμήθεια ειδών αρτοποιείου τεύχος Γ [κατασκήνωση] ποσού 4.000,00 € με ΦΠΑ 13%.
3. Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου τεύχος Β [παιδικοί σταθμοί] 2.300,00 με ΦΠΑ 13%
4. Προμήθεια νωπού γάλακτος κ.λ.π γαλακτοκομικών προϊόντων τεύχος Γ [κατασκήνωση] ποσού 7.000,00€μεΦΠΑ13%.

Διότι κατά τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 20-02-2015 δεν είχαμε αναδόχουςπρομηθευτές.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, για όσες Ομάδες της μελέτης επιθυμούν, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος , (πλατεία Δημαρχείου Λεωφ. Δημοκρατίας 18 ΤΚ 19300, 1ος όροφος), μέχρι την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015, και ώρα 10:00 π.μ..
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 19Α/2014 μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή.
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της σχετικής μελέτης, παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr, καθώς και στο γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2015 ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».
Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος
2. Μαλαματάς Βαγγέλης
3. Κωνσταντινίδης Αβραάμ
4. Νταλακώστας Νικόλαος
5. Τσοκάνης Αλέξανδρος
6. Συμεωνίδης Ιωάννης Κουράση Μαρία
7. Τέντε Διονυσία Λουκίσα Σοφία
8. Τατίνας Φίλιππος Βλαχαντώνη Γεωργία
9. Παπακωνσταντοπούλου Χρυσάφω Μπότσης Δημήτριος
10. Ματαράγκας Νικόλαος Θηβαίου Στυλιανή
11. Μαραγκάκη Αικατερίνη Κρεββατάς Κωνσταντίνος
12. Μπριλή Μαρία
13. Πίνης Αχιλλέας
14. Κεραμιτσόγλου Ελευθερία
15. Ζερζελίδης Σάββας

Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 29-5-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 18), με θέματα:
1ο θέμα:
Κατανομή 20.152,38€ έναντι χρηματοδότησης Δ΄ δόσης έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2ο θέμα:
Αποδοχή χρηματοδότησης Α΄ δόσης 2015, από τους Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, ποσό κατάθεσης: 38.072,03€.
3Ο θέμα:
Αποδοχή 5.000€ από το Δήμο Ασπροπύργου για την πληρωμή συνδρομών φύλαξης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
4ο θέμα:
Εξόφληση συνδρομών φύλαξης από Ιανουάριο έως και Ιούνιο 2015.
5ο θέμα:
Αποδοχή καταβολής της α΄ δόσης (ποσοστό 40%) της χρηματοδότησης για τις συμβάσεις έτους 2014-2015 από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ποσό κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς: 23.545,61€)
6ο θέμα:
Κατάθεση 30.000€ στο λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής στην Τράπεζα Πελοποννήσου (μεταφορά από το λογαριασμό Τράπεζας Πειραιώς).
7ο θέμα:
Αποδοχή καταβολής της β΄ δόσης (ύψους 10%) της χρηματοδότησης για τις συμβάσεις έτους 2014-2015 από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ποσό κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς: 5.886,40€)
8ο θέμα:
Κατάθεση 15.000€ στο λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής στην Τράπεζα Πελοποννήσου (μεταφορά από το λογαριασμό Τράπεζας Πειραιώς).
9ο θέμα:
Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας καθαριστών/τριών με σύμβαση μίσθωσης έργου, από Ιανουάριο έως και Μάιο 2015 μέσω Ε.Α.Π.
10ο θέμα:
Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου που αφορά την αγορά αντλίας για το 10ο Νηπιαγωγείο.
11ο θέμα:
Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων που αφορούν στατική φύλαξη στο 9ο Δημοτικό.
12ο θέμα:
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015 – 2016.
13ο θέμα:
Αποδοχή δωρεάς μηχανημάτων γραφείου από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου για τη σχολική μονάδα του 2ου Δημοτικού.
14ο θέμα:
Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων.
15ο θέμα:
Έγκριση αιτήματος για την κάλυψη εκδήλωσης, κατόπιν υποβολής οικονομικών προσφορών από το Δ/ντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου.
16ο θέμα:
Ανασυγκρότηση μελών Σχολικής Κοινότητας 2ου Δημοτικού.
17ο θέμα:
Ανασυγκρότηση μελών Επιτροπής Ελέγχου Κυλικείου του 2ου Δημοτικού.
18ο θέμα:
Ανασυγκρότηση μελών Σχολικής Κοινότητας 5ου Δημοτικού.
19ο θέμα:
Ανασυγκρότηση μελών Επιτροπής Ελέγχου Κυλικείου 5ου Δημοτικού.
20ο θέμα:
Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 3ου Δημοτικού, κατόπιν αίτησης της μισθώτριας κας Παππού Δήμητρας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένη συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεως στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2, 3ος όροφος , με θέματα:

● Αποδοχή ποσών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

● Έγκριση δαπανών μηνών Μαρτίου ,Απριλίου και Μαΐου .

● Έγκριση κατανομών των Σχολικών Μονάδων.

● 'Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας καθαριστριών Σχολικών κτιρίων για τους μήνες Απριλίου και Μαΐου από το λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής .

● Ενημέρωση και λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των αναδόχων των σχολικών κυλικείων, κατόπιν αποστολής ενημερωτικής επιστολής των οφειλών τους.

● Ενημέρωση για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας περί έγκρισης απόδοσης του ποσού που δαπανήθηκε για τις εργασίες συντήρησης του 2ου Γυμνασίου ύστερα από την εισήγηση μας.

● Έγκριση για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου(Εισήγηση της Δ/ντριας κας Χριστοπούλου Αν.)

● Έγκριση για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του 3ου Γυμνασίου Ασπροπύργου(Εισήγηση του Δ/ντή κου Βιολέτη Αν.).

● Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για το τριήμερο των Σχολικών εκδηλώσεων (26,27 και 28 Ιουνίου) του Λυκείου Ασπροπύργου στον κινηματογράφο Γαλαξίας(εισήγηση της Δ/ντριας του Λυκείου κ. Ρήγα Ε.)

● Συζήτηση για την πρόσληψη των καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης με σύμβαση μίσθωσης έργου για το νέο έτος 2015/16, που δεν καλύπτονται από ΙΔΑΧ.

● Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης της μίσθωσης του κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου.

● Συζήτηση και λήψη απόφασης για την φύλαξη των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης από τον Δήμο Ασπροπύργου ύστερα από γραπτή εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κ. Καραμπούλα Α. (σχετική ενημέρωση από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής).

● Συζήτηση και λήψη απόφασης ή μη αναφορικά με την συντήρηση των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας από πόρους της Σχολικής Επιτροπής ύστερα από γραπτή εισήγηση του Δ/ντή Δ/μιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής κ. Αργυρίου Α.

● Αιτήσεις-Έγγραφα

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.
Κοινοποίηση για να λάβουν γνώση και να παραστούν:

κ.Χούπη Αθ. Γεν. Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Διοικ. & Οικ.κ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝ.
Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΑΝΤ.
Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Χ.ΚΟΣΜΙΔΗ
Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας κ.ΦΙΛ.ΠΑΝΟΥ
Δ/ντή Παιδείας κ.ΒΡΟΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

MANOSΠρόσκληση
Συνάντηση με τον Μάνο Ελευθερίου

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Ι. Μελετίου, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, Μελέτιος Ι. Μπουραντάς, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι εκδόσεις ¨Μεταίχμιο¨, σας προσκαλούν στη βραδιά ποίησης αφιερωμένη στον πολυγραφότατο ποιητή συγγραφέα

Μάνο Ελευθερίου,
την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015, στις 19:00

στον 3ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
(Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, Ασπρόπυργος).

Από τις εκδόσεις ¨ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ¨ κυκλοφορούν τα βιβλία του Μάνου Ελευθερίου:

-¨O καιρός των χρυσανθέμων¨ (μυθιστόρημα),
- ¨Η γυναίκα που πέθανε δύο φορές¨ (μυθιστόρημα),
- ¨Ο άνθρωπος στο πηγάδι¨ (μυθιστόρημα),
-¨Η μελαγχολία της πατρίδας μετά τις ειδήσεις των οκτώ¨ (διηγήματα),
-¨Ο νοητός λύκος¨ (ποίηση),
-¨Ο γέρος χορευτής¨ (θεατρικός μονόλογος),
-¨Μαύρα μάτια: Ο Μάρκος Βαμβακάρης και η συριανή κοινωνία,
τα χρόνια 1905-1920 (χρονικό),
-¨Τα λόγια και τα χρόνια, 1963-2013¨ (συγκεντρωτική έκδοση των στίχων του).

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου