ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 389/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεστε ως τακτικό μέλος για την σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν φορολογικές προσφυγές κατά του Δήμου.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να προσέλθετε παρακαλώ όπως ενημερώσετε άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

download file

Προσκληση Συνεδριασεως Σχολικης Επιτροπης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεως στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2, 3ος όροφος , με θέματα:

● Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης κτιρίου 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.
Κοινοποίηση για να λάβουν γνώση και να παραστούν:
κ.Χούπη Αθ. Γεν. Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Διοικ. & Οικ.κ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝ.
Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΑΝΤ.
Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Χ.ΚΟΣΜΙΔΗ
Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας κ.ΦΙΛ.ΠΑΝΟΥ
Δ/ντή Παιδείας κ.ΒΡΟΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ

download file

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Α. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Αντιδήμαρχος Καραμπούλας Αντώνιος
2. Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος
3. Αντιδήμαρχος Κωνσταντινίδης Αβραάμ
4. Αντιδήμαρχος Σαββίδης Παντελής

Β. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου, κος Αθανάσιος Χούπης.
Σας καλούμε να προσέλθετε την 06/02/2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου στο Δημαρχιακό κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

pneymatiko-kentroΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 03-02-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 03/02/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 80/26-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : 1ο « Λήψη απόφασης για την αναπλήρωση κενής θέσης, τμήματος
υπηρεσιακής υποστήριξης ».

ΘΕΜΑ : 2ο « Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα τροποποίησης του
οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός
Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας Δήμου
Ασπροπύργου. »

ΘΕΜΑ : 3ο « Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής & ορισμός υπολόγου αυτής Οικ.
Έτους 2015.»

ΘΕΜΑ : 4ο « Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου
και δυο (2) Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωτών τους,
ως μέλη της επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών βάσει του Π.Δ. 28/80
για το οικονομικό έτος 2015 ».

ΘΕΜΑ : 5ο « Λήψη απόφασης για τον Ορισμό τριών (3) Δημοτικών υπαλλήλων
μετά των αναπληρωτών τους, ως μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών Προμηθειών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ : 6ο « Λήψη απόφασης για τον Ορισμό τριών (3) Δημοτικών
Υπαλλήλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μέλη της
Επιτροπής Παραλαβής Υλικών- Προμηθειών σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ : 7ο « Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων & ενός (1) Δημοτικού
Υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της επιτροπής
για την καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία για το έτος 2015 ».

ΘΕΜΑ : 8ο « Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το οικονομικό έτος 2015 ».

ΘΕΜΑ : 9ο « Αιτήσεις - Έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

Διακομματική Επιτροπή τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος Ασπροπύργου, καλεί, σε Διακομματική Επιτροπή τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, 13/01/2015, στις 13:00, στο Δημαρχείο Ασπροπύργου (Λεωφ. Δημοκρατίας 18), προκειμένου, να καθοριστούν οι χώροι υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων, οι θέσεις περιπτέρων, και οι χώροι των κεντρικών ομιλιών, για κάθε κόμμα που συμμετέχει στις εκλογές.

download file

Προσκληση 17ης Τακτικης Συνεδριασης του Διοικητικου Συμβουλιου του Πνευματικου Κεντρου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

pneymatiko-kentroΠρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείου του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π Κ, την 16η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο : «Έκτη (6η) αναμόρφωση οικονομικού έτους 2014»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 2ο : «Αποδοχή χορηγιών που κατατέθηκαν υπέρ του Π.Κ. για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ΘΡΙΑΣΙΑ 2014. »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 3ο : «Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2014»
Εισηγητής :Υπεύθυνη παγίας Νερούτσου Δήμητρα

Θέμα 4ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου και καθορισμός ειδικοτήτων αυτών»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 5ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης Ταχυδρομικά Τέλη
έξοδα ταχυμεταφορών υπό Κ.Α.00.6221.0001»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 6ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης έξοδα διακόσμησης
για τις χριστουγεννιάτικες εορτές υπό Κ.Α. 00.6471.0024»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 7ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης έξοδα θεατρικών
παραστάσεων εορτών Χριστουγέννων υπό Κ.Α. 00.6471.00

Θέμα 8ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης έξοδα εκδηλώσεων
από τα τμήματα του Π.Κ. υπό Κ.Α. 00.6471.0028»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 9ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης προμήθεια γλυκών
για τις εκδηλώσεις υπό Κ.Α. 00.6495.0001»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 10ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης προμήθεια υλικών
για τις ανάγκες διακόσμησης υπό Κ.Α. 00.6495.0008»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος
Θέμα 11ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης προμήθεια υλικών
Συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων υπό Κ.Α. 10.6661.0002»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 12ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης προμήθεια υλικών
Κατασκευής σκηνικών Κ.Α. 10.6699.0009»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 13ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης προμήθεια λοιπού
Υλικού υπό Κ.Α. 10.6654.0099»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 14ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης λοιπές προμήθειες
υπό Κ.Α. 10.6699.0099»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Κατέβασε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 11-12-2014 ημέρα ΠΈΜΠΤΗ και ώρα 09:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.  Έχοντας υπόψη τα άρθρα 67 & 103 του Ν. 3852/2010 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 13η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 21-11- 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου