Πρόσκληση 9ης Συνεδριάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimarxeio inΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 15η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση 24ης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχοντας υπ' όψην τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Περισσότερα...

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimarxeio inΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Αντιδήμαρχος Μπουραντάς Μελέτιος
2. Αντιδήμαρχος Τσόκας Γεώργιος
3. Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος
4. Αντιδήμαρχος Τσολερίδης Αναστάσιος

Β. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (κατά τις διατάξεις του Ν,3584/2007)
1. Τσίγκος Ισίδωρος
2. Πουμπουρίδης Νικόλαος

Γ. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου, κος Αθανάσιος Χούπης.
Δ. Ο υπάλληλος κος Καλαϊτζή Ιωάννη

Σας καλούμε να προσέλθετε την 03/07/2014, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου στο Δημαρχιακό κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

download file

Πρόσκληση 23ης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπ' όψην τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 2α Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση 22ης Εκτακτης Συνεδριάσεως Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης - Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Έχοντας υπ' όψην τα άρθρα 72, 74, 75 άρθρο 6 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 30η Iουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το μοναδικό κατεπείγον θέμα της ημερησίας διάταξης, επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης του Δήμου μας.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Περισσότερα...

Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».
Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 18), με θέματα:

Περισσότερα...

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimarxeio inΠρόσκληση 8ης Συνεδριάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Έχοντας υπ' όψην τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.ΕΚ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 1η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimarxeio inΠρόσκληση 12ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΙΓΚΟΣ
• Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
• Πίνακας αποδεκτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 24/06/2014
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα...

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου