ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 Μ.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ισίδωρος Νικ. Τσίγκος
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένα:

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩς ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΚαλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείο του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π.Κ, την 8-3-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο:« Λήψη απόφασης, για προγραμματισμός προσλήψεων συμβάσεων μίσθωσης έργου για το οικονομικό έτος 2016. »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Περισσότερα...

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

apokries 2016

download file

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΟ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06, (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας» να προσέλθουν στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 26-02-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περισσότερα...

Εκδήλωση για την ενδοσχολική βία

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

prosklisi 170216

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 22/01/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΟ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06, (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας» σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στον 3ο όφορο του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας που βρίσκεται επί των οδών Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2 του Δήμου Ασπροπύργου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

a kapiΟ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06, (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας» σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στον 3ο όφορο του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας που βρίσκεται επί των οδών Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2 του Δήμου Ασπροπύργου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΟΛΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 Μ.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ισίδωρος Νικ. Τσίγκος
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Περισσότερα...

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου