Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε γέφυρες και ρέματα.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Πρωτογενές Αίτημα.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μελέτη.

Σημειακές επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

1.Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου.

2.Τεχνική Περιγραφή Εργασιών.

3.Τιμολόγιο Μελέτης.

4.Συγγραφή Υποχρεώσεων.

5.Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

6.Προυπολογισμός Μελέτης.

7.Διακήρυξη Περίληψης (Α.Δ.Α).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 , τις δ/ξεις του Ν. 3852/10 και τις δ/ξεις του Ν. 3861/10.
2. Τις δ/ξεις της περ.γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95
3. Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ.
4. Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2[ παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδάφιο VIII]
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € υπο Κ.Α. 20/6654.009 & 15/6654.007

Διαβάστε περισσότερα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ...

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

2132006505

 

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου