ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 , τις δ/ξεις του Ν. 3852/10 και τις δ/ξεις του Ν. 3861/10.
2. Τις δ/ξεις της περ.γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95
3. Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ.
4. Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2[ παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδάφιο VIII]
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € υπο Κ.Α. 20/6654.009 & 15/6654.007


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου ,Λεωφ. Δημοκρατίας 18 , 1ος όροφος , στις 14 - 07 - 2014 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.μ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.: 213-2006516 εσωτ. 216) από το αρμόδιο γραφείο προμηθειών, υπ΄όψιν του κου Μπελλια Ευστάθιου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

download file

   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου