Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Αντώνιο Κοναξή, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την λειτουργία του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, που εδρεύει στην συνοικία ¨Παραλία Ασπροπύργου¨.

   

   

thriasio-nosok

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - 213-2028000

 

   
   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ανάγκη προσφοράς στο συνάνθρωπο είναι έμφυτη, αλλά με τις σωστές κατευθύνσεις γίνεται αποδοτική.
Είναι γνωστό ότι τα Κ.Α.Π.Η. είναι θεσμός που εξαπλώθηκε πολύ σύντομα.
Η 3η ηλικία είναι ένα σημαντικό κομμάτι του Οργανισμού μας, καθώς προσφέρονται υπηρεσίες ποιότητας, νέα και ευέλικτα προγράμματα με στόχο
την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών ως προς τα ηλικιωμένα άτομα.

Ο Οργανισμός μας καλύπτει και τα τρία (3) Κ.Α.Π.Η. που λειτουργούν στην πόλη μας σε τρεις διαφορετικές περιοχές όπως:

Το Α΄ Κ.Α.Π.Η. βρίσκεται στο Ιστορικό κέντρο της πόλης.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5577862

Το Β΄ Κ.Α.Π.Η. βρίσκεται στην παραλία
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 -5573549

Το Γ΄ Κ.Α.Π.Η. βρίσκεται στη θέση Γκορυτσά
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 -5598125

Τα Κ.Α.Π.Η. εξυπηρετούν άνδρες και γυναίκες από την ηλικία των 55 ετών
για τις γυναίκες και 60 ετών για τους άνδρες.

   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου