ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 6
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Εμφανίσεις: 6408

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ENOTHTA - A:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

1.   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
2.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
      
      α) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
      β) Γραφείο Εδικών Συμβούλων , Εδικών Συνεργατών , Επιστημονικών Συνεργατών.
      γ) Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαικών και Εθνικών Πόρων Ενημέρωσης Επενδυτών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
          Διαχείρισης Παραπόνων και Υποστήριξη Δημότη
 
3.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
5.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
      
      α) Γραφείο Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων
      β) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
 
6.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
8.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
9.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
10  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
11.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

ENOTHTA - B:   EΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
 
1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
     
     α) Τμήμα Προγραμματισμού , Ποιότητας και Οργάνωσης
     β) Τμήμα  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

 

 

ENOTHTA - Γ:   YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 
1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
      α) Τμήμα Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
      β) Γραφείο Προστασίας , Στήριξης & Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα ( Γεωργίας & Κτηνοτροφίας )
      γ) Τμήμα Προστασίας και Αξιοποίησης παράκτιου & ορεινού μετώπου
      δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
      ε) Γραφείο Καταφυγίου και Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ - Δ:   YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
      α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
      β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης , Πράξεων Εφαρμογής / Αναλογισμού
       γ)  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών - Αυθαιρέτων
 
 2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
      α) Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
     β) Σμήμα Σχεδιασμού – Εποπτείας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων.
γ) Τμήμα Μελετών, Αυτοψιών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ - Ε:   YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 
1.   Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες
 
      α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας.
 
      β) Τμήμα Διαχείρισης Προνοιακών Επιδομάτων.
 
      γ) Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης − Γραφείο Παιδείας και Τποστήριξης Σχολικών Επιτροπών.
       
 

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΣΤ:  YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 
1. Διεύθυνση Διοικητικών Τπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
 
    α) Τμήμα Τποστήριξης Πολιτικών Οργάνων που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
       
 
   β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
        
 
    γ) Tμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
       
 
2. Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες.
 
    α) Tμήμα Εσόδων και Περιουσίας
 
     β) Tμήμα Δαπανών
 
     γ) Tμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
 
      δ) Tμήμα Δημοτικού Tαμείου
 
      ε) Tμήμα Μισθοδοσίας.
 
    στ) Γραφείο Τποστήριξης Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 
4. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
 
     α) Tμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
     β) Tμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.
     γ) Tμήμα Παραρτήματος ΚΕΠ στο Εργοτάξιο του Δήμου.
     δ) Γραφείο Αποκενρωμένων Υπηρεσιών Γκορυτσάς, Παραλίας, Νεοκτίστων.
 
 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΕΝΟΤΗΤΑ - A:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ - Β:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

 
 

ENOTHTA - Γ:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ