14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18:30  -  04-09-2019

   
   

   

astopanomou

   
   

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Έκθεση 2011

Έκθεση 2012

Έκθεση 2013

Έκθεση 2014

Έκθεση 2015

Έκθεση 2016

Έκθεση 2017

Έκθεση 2018ASP BANNER

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

   

logolibfuture

    

 

 

   

Διεύθ/ση Περιβάλλοντος  

iliko prostasias

   

evresi ergasias

   

deltia copy

   

epal-2015

   

   
   

proodos

   

 

   

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ proestilogo1

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ασπροπύργου, με τον Δήμο της πόλης Πλοϊέστι (Ploiesti) της Ρουμανίας, την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας και το Πανεπιστήμιο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

   

Aποφάσεις Οργάνων  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρακτικά 1ης  -  2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 2ης  -  2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 3ης  -  2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 4ης  -  2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 5ης  -  2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 7ης  -  2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 9ης  -  2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 10ης-  2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 11ης - 2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 12ης - 2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 13ης - 2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 14ης - 2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 15ης - 2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 16ης - 2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 17ης -2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 18ης -2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 19ης -2014 Έκτακτη Συν. Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 20ης -2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 24ης-2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 28ης -2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 29ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 1ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 2ης -2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 3ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 4ης- 2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 5ης - 2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 6ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 7ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 8ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συβμουλίου

 Πρακτικά 9ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 10ης -2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 11ης -2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 12ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 13ης -2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 14ης- 2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 15ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 16ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 17ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 18ης -2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 19ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 20ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 21ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 22ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 23ης -2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 25ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 26ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 27ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 28ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 29ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 30ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 31ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 32ης-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 33ης-2015 Συνεδριασεως Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 34ης -2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 35ης-2015 Συνεδρίασηςς Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 1ης-2016 Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 2ης-2016 Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 3ης-2016 Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 4ης-2016 Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 5ης-2016 Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 6ης -2016 Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 7ης-2016 Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 8ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 9ης -2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 10ς-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 11ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 12ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 13ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 14ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 15ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 16ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 17ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 18ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 19ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 20ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 21ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 22ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 23ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 24ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 25ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 26ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 27ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 28ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 29ης-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 1ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 2ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 3ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 4ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 5ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 6ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 7ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 8ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 9ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 10ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 11ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναβολή 12ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 13ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 14ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 15ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

Πρακτικά 16ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου.

Πρακτικά 17ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 18ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 19ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά 20ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 21ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 22ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 23ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 24ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 25ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 26ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 27ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικα 28ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά  29ης-2017 Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 30ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 31ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 32ης -2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 33ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 34ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 35ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 36ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 37ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 38ης-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 1ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 2ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 3ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 4ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 5ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 6ης 2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 7ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 8ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 9ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 10ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 11ης 2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 12ης 2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 13ης 2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 14ης 2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 15ης 2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 16ης 2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 17ης 2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου.

Πρακτικά 18ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 19ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 20ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 21ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 22ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 23ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 24ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 25ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 27ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 28ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 29ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 30ης-2018 Συνεδρίσης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 31ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 32ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 33ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 37ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 38ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 39ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 40ης-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 1ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 2ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 3ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 4ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 5ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 6ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικα 7ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 8ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 9ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 9ης-20109 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (συνέχεια).

Πρακτικά 10ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 11ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 12ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά 13ης-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πρακτικά 12ης Συνεδρίασης  2012

Πρακτικά 13ης Συνεδρίασης  2012

Πρακτικά 14ης Συνεδρίασης  2012

Πρακτικά 15ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 16ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 17ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 18ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 19ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 20ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 21ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 22ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 23ης Συνεδρίασης  2013

Πρακτικά 24ης Συνεδρίασης  2014

Πρακτικά 25ης Συνεδρίασης  2014

Πρακτικά 26ης Συνεδρίασης  2014

Πρακτικά 27ης Συνεδρίασης 2014

Πρακτικά 28ης Συνεδρίασης 2014

Πρακτικά 29ης Συνεδρίασης 2014

Πρακτικά 30ης Συνεδρίασης 2014

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης 2015

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης 2015

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης 2015

Πρακτικά 4ης  Συνεδρίασης 2015

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης 2015

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης 2015

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης 2016

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης 2017

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης 2017

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης 2017

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης 2017

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης 2017

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης 2017

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης 2017

{slider=Πρακτικά  Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής}

Πρακτκά 1ης Συνεδρίασης 2011 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης 2011  Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης  2011 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης 2011 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης 2012 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης 2012 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης 2012 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης 2012 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 10ης Συνεδρίασης 2013 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 11ης Συνεδρίσης 2013 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 12ης Συνεδρίασης 2013 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 13ης Συνεδρίασης 2013 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 14ης Συνεδρίασης 2013 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 15ης Συνεδρίασης 2013 Δευτε/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 16ης Συνεδρίασης 2013 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 17ης Συνεδρίασης 2013 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 18ης Συνεδρίασης 2014 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 19ης Συνεδρίασης 2014 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 20ης Συνεδρίασης 2014 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 21ης Συνεδρίασης 2014 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικό 22ης Συνεδρίασης 2014 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 23ης Συνεδρίασης 2014 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 24ης Συνεδρίασης 2014 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης 2015 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης 2015 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης 2015 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 4ης Σενεδρίασης 2015 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης 2015 Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης 2015 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης 2015 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης 2016 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης 2016 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης 2016 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης 2016 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης 2016 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης 2016 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης 2017 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης 2017 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης 2017 Δευτ/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Ασπροπύργου

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου,περί ορισμού υπευθύνων για τη διαδικασία ανάρτησης εγγράφων.

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου.(κ.Κοσμίδη Χαράλαμπο)

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου(κ.Μαλαμα τά Ευάγγελο)

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου(κ.Τσίγκο Θεμιστοκλή)

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου(κ.Κοναξή Αντώνιο)

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου(κ.Καγιά Δημήτριο)

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου (κ.Παπαδόπουλο Δημήτριο)

Σας καλούμε να προσέλθετε την 13/4/16, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση.

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Λήψη απόφασης επί πειθαρχικών ζητημάτων εργαζομένων.

Ορισμός Συγκρότησης Εκτελεστικής Επιτροπής.

Υπευθύνοι για της διοικητικής φύσεως ενέργειες των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Γ΄Καπή

Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 02/09/2019 έως 31/08/2020.

Ορισμός μελών (Αντιδημάρχων) για τη συγροτηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

{/slider}

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Απολογισμός Σεπτέμβριος 2015

Απολογισμός Ιανουάριος  2016

 

EΠΙΤΡΟΠΕΣ
   

ktp

   

ermis

   

digett

   

EETT

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου